• [[created_at]]
  [[subject]]
 • Suunamine. Palun oodake...
  Panustamise informatsioon
  Sessiooni algus [[last_login]]
  Kõik Panused [[countAll]] ([[stake]])
  Ootel panused [[countWaiting]] ([[stakeWaiting]])
  Võidetud [[payout]]
  Tulemus [[revenue]]
  Saldo
  Sport [[sport]]
  Kasiino [[casino]]
  Pokker [[poker]]

  terms

  Kinnitatud Maksu- ja Tolliameti poolt: 04.05.2017 (viide 12.2-2.1/00146-5)

  1. Üldreeglid

  1.1. Hasartmängu korraldaja

  Õnnemänge kaughasartmänguna (edaspidi Internetikasiino) korraldab Olympic Entertainment Group AS (edaspidi OCE), registrikood: 14437516, aadress: Pronksi 19 Tallinn 10124, tel: 6671 250, faks: 6 671 270, e-mail: info@oc.eu, www.olympic-casino.com. Õnnemänge kaughasartmänguna korraldatakse veebilehtede www.olybet.com, ee.olybet.com, mobile.olybet.com, eemobile.olybet.com, www.olybet.eu, m.olybet.eu, www.olybet.eening m.olybet.eevahendusel. Seejuures Eestist on piiratud ligipääs www.olybet.com, mobile.olybet.com, www.olybet.euning m.olybet.eulehtedele.

  1.2. Reeglid mängukeskkonna kasutamiseks

  1.2.1. Käesolev litsents laieneb mängijatele järgmistest riikidest: Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Norra ja Soome.

  1.2.2. OCE hoiustab mängukeskkonnas sektsiooni „Reeglid ja tingimused“, millele võtab kliendilt mängukonto registreerimisel ka tutvumise ja nõustumise kohta kinnituse ja neid tingimusi käsitletakse lepinguna OCE ja kliendi vahel.

  1.2.3. OCE jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal muuta teatades sellest ette või teatamata jättes. Tingimusi võib muuta muu hulgas näiteks selleks, et ära hoida pettusi, muuta kasutustingimused selgemaks või viia need kooskõlla seadusest tulenevate nõuetega, või seoses mängude või boonuste muudatustega või juhul, kui võistluse OCE on muutnud spordiennustusega seotud matši/võistlusala reegleid. Kui selline muudatus piirab kliendi seniseid õigusi või kahjustab muul moel tema huve, teavitab OCE klienti sellise muudatuse jõustumisest ette.

  1.2.4. Kui Klient ei ole muudetud tingimustega nõus, peab ta Veebisaidi kasutamise lõpetama.

  1.3. Mängukonto

  1.3.1. Tulenevalt Hasartmänguseadusest on OCE internetikasiino kohustatud tuvastama mängukontot kasutavate isikute isikusamasuse. Esmasel külastusel tehakse seda Sertifitseerimiskeskus AS-i poolt pakutava LDAP teenuse ning sissemaksel laekuva kliendiinfo põhjal. Eeltoodu võimatusel palutakse kliendil end autoriseerida läbi panga autentimise teenuse või dokumendi koopia saatmise. Kui kliendi isikut ei ole võimalik tuvastada või kui klient on noorem 18 eluaastat, siis tema mängukontot ei aktiveerita. Esmasel külastusel määrab klient endale kasutajanime ning salasõna, mille alusel toimub tema identifitseerimine igal järgneval külastusel.

  1.3.2. OCE internetikasiinol on on mistahes hetkel õigus nõuda ka pärast internetikasiino mängijakonto aktiveerimist täiendavaid andmeid konto, krediitkaardi, panga-või e-rahakoti konto jms. väärkasutamise vältimise eesmärgil.

  1.3.3. Alla 21-aastane isik ei tohi vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis õnnemängu mängida. Alla 18-aastane isik ei tohi vastavalt Hasartmänguseadusele Eestis totot mängida. Seetõttu on Eestis võimalik 18-aastasel isikul OCE internetikasiino konto teha, kuid õnnemängude mängimine ei ole sellise kontoga võimaldatud.

  1.3.4. Iga mängija tohib internetikasiinos mängida vaid isiklikult, kasutajanime ning parooli edasiandmine teisele isikule on rangelt keelatud. OCE internetikasiinol on õigus igal ajahetkel mängukonto sulgeda, kui on kahtlus, et konto omanik ei käsuta oma mängukontot isiklikult.

  1.3.5. Mängijatel on keelatud kasutada õnnemängu mängimisel meetodeid või vahendeid, mis on vastuolus hasartmängu mängimise heade tavadega ja kommetega (sealhulgas, kuid mitte ainult, elektroonilisi, mehaanilisi või muid vahendeid, mis võimaldavad määrata, muuta, salvestada või analüüsida, olenevalt mängust või selle osast, mängu tulemust, väljamakstava võidu suurust, võiduvõimalusi või kasutusel oleva mängusüsteemi strateegiat vms) või mis vähendavad kaasmängijate võiduvõimalusi.

  1.3.6. OCE internetikasiino personalil on õigus piirata mängija panuste tegemine, kui mängija rikub käesolevaid reegleid.

  1.3.7. OCE internetikasiino ei anna õnnemängu mängijatele krediiti.

  1.3.8. OCE internetikasiino ei vastuta kliendile tekkinud kaotuste või kahjude eest, mille põhjuseks on vääramatu jõud, elektrikatkestus, telekommunikatsiooniteenuste või -võrkude häire või rike või mistahes muu kolmanda isiku poolt põhjustatud viivitus või rike.

  1.3.9. Mängukonto, mille viimasest sisselogimisest on möödunud 12 kuud, loetakse mitteaktiivseks ja OCE arvestab kontolt iga kuu eest mitteaktiivse konto haldustasu 5 eurot. Kui kliendi Konto saldo jõuab nulli, siis haldustasu enam ei arvestata.

  1.4. Vastutustundlik mängimine

  1.4.1. Mängijal on õigus hasartmängukorraldajale saadetud kirjalikult taasesitatavas vormis ja vastavalt OCEpoolt ette nähtud protseduurile edastatud teatisega seada enda suhtes:

  1.4.1.1 ülempiir maksimaalsele kaotusele teatud perioodi jooksul;

  1.4.1.2 keeld osaleda mängus kuue kuu kuni kolme aasta pikkusel perioodil. 1.4.2. Mängija saab punktis 1.4.1.1 seatud limiiti suurendada, kuid limiidi suurendamine jõustub mitte vähem kui 48 tundi peale vastava sooviavalduse tegemist juhul, kui mängija 48 tunni möödudes mängukontole sisselogimisel ka vastava limiidi suurendamise soovi veelkord kinnitab. Limiidi rangemaks muutmine jõustub koheselt.

  1.4.3. Punktis 1.4.1.2 toodud piirangu seadmine on võimaldatud vaid Olympic Entertainment Group AS mängukohas, EMTA teeninduskohas ja emta.ee veebilehel. Kirjalikus vormis piirangu soovi elektrooniliselt OlyBet internetikasiino vastu ei võta, kuna elektroonilised piirangu seadmise meetmed on emta.ee lehe näol kliendile kättesaadavad. Mängija ei saa punktis 1.4.1.2 nimetatud teatist tagasi võtta. Korraldajal on keelatud võtta mängijalt vastu panuseid, mis on vastuolus mängija poolt endale seatud piirangutega.

  1.5. Täiendavad õnnemängud

  1.5.1. Lisaks mänguvõitudele pakub OCEinternetikasiino oma klientidele täiendavaid õnnemänge, millest osavõtuõiguse annab mänguautomaadil või mängulaual teatava kombinatsiooni saamine või teatav mängu tulemus või teatud koguse boonuspunktide kogumine mängulaudadel või mänguautomaatidel mängides. Mängijale väljastatakse täiendava õnnemängu osavõtuõigust võimaldav pilet või osak vastavalt käesolevate mängureeglite lisas olevatele täiendavate õnnemängude reeglitele. Pileti või osaku alusel on mängijal võimalik võita lisavõit või osaleda täiendavaõnnemängu väljamängimise lõppmängus.

  1.5.2. Täiendavas õnnemängus osalejate seast loositakse juhuslikkuse alusel välja lõppmängus võitjad. Võitjate loosimise protsessi kontrollib alati OCE turundusjuht.

  1.5.3. OCE kindlaksmääratud perioodidel teha hasartmängus eripakkumisi, mis suurendavad hasartmänguvõitude esinemise sagedust või hasartmänguvõitude väärtust.

  1.5.4. Infot täiendavate õnnemängude kohta eksponeeritakse OlyBet’i veebilehel.

  1.6. Sissemaksed ja võitude väljamaksmine

  1.6.1. Mängijal on õigus teha sissemakseid ja väljamakseid vaid isiklikku krediitkaarti, pangakontot või e-rahakotti kasutades. Sissemakse ja väljamakse tehinguid OCE kasiino kassas saab teha vaid oma isikliku kontoga ning dokumendi alusel.

  1.6.2. Mängukontole sissemakse sooritamisel jätab OCE endale õiguse kasutada lisatoiminguid kliendi isiku tuvastamiseks. OCE teeb lisatoimingud sissemaksete ja väljamaksetekumulatiivne summa on 2000 eurot või rohkem, kuid OCE jätab endale õiguse teha selliseid kontrollitoiminguid ka väiksemate summade korral. Kõiki tehinguid kontrollitakse, et tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

  1.6.3. Klient ei tohi kohelda OCE-d finantsasutusena. Sel põhjusel, samuti tulenevalt hasartmänguseadusest ei võimaldata väljamakset muule pangakontole, kui sellele, millest oli tehtud sissemakse mängus osalemiseks.

  1.6.4. OCE jätab endale õiguse kohaldada teenustasu juhul, kui klient taotleb mängukontolt väljamakse tegemist, omamata panuste käivet, mis oleks sissemakstud summaga võrdne või sellest suurem.

  1.6.5. OCE jätab endale õiguse kohaldada sissemaksetele ja väljamaksetele erinevaid teenustasusid maksemeetodite lõikes.

  1.6.6. OCE jätab endale õiguse sissemaksetele ja väljamaksetele seada miinimumsumma nõuded.

  1.6.7. Väljamaksmiselekuuluvad vaid need võidud, mis on kooskõlas OCE internetikasiino mängureeglitega.

  1.6.8. Võidud makstakse välja internetikasiino mängukontole, millelt mängijal on võimalik teha väljamakse vastavalt väljamakse valikutes olevatele maksemeetoditele. Väljamakse võimaldatakse vaid meetodil, millist mängija on kasutanud sissemakse tegemisel. Väljamakse teostatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  1.6.9. Tarkvara ja riistvara, mida kasutatakse õnnemängu korraldamisel mänguautomaadil tagavad, et keskmine mängu tulemusena mängijatele tehtud väljamaksete summa on suurem kui 80 protsentikõikide panuste summast.

  1.6.10. Väljamaksmisele kuuluvad ainult need võidud, mis on kooskõlas mänguautomaadil või selle ekraanil näha olevate mängueeskirjadega, võidukombinatsioonidega ja nende väljamaksete tabeliga.

  1.6.11. Mänguautomaadi maksimaalsed võidusummad sõltuvad mängu eripärast ja tootjapoolsest seadistusest ning on piiratud 400 000 EUR-ga sõltumata sel hetkel kuvatavast boonusmängude arvust või võimalikest võidukombinatsioonidest.

  1.6.12. Mänguautomaadi funktsionaalse häire, elektroonilise või mehhaanilise rikke või mänguautomaadi manipuleerimise tagajärjel mänguautomaadi ekraanile ilmuv informatsioon ei ole mängu võit ja väljamaksmisele ei kuulu.

  1.6.13. Mänguautomaadil kuvatav info on visuaalne kujutis juhuslikkuse generaatori poolt välja mängitud võidukombinatsioonile. Kõikide mänguvoorude võidukombinatsioonid summad salvestatakse andmebaasis. Kui mistahes põhjusel kuvatakse mängijale visuaalne kujutis, mis ei vasta andmebaasis kirjele, võetakse aluseks andmebaasis kirjutatud võidukombinatsioon.

  1.6.14. Mänguautomaadil kuvatud visuaalsed objektid(õnnerattad, märklauad jms) on illustratiivse tähendusega ja nende suurused ei vasta nende esinemise tõenäosusele.

  1.6.15. Keerulisemate rikete korral või kahtluse korral mänguautomaatidega manipuleerimises, teostatakse võidu väljamakse peale eeltoodud asjaolude välistamist mängutootja tehnilise personali poolt

  2. Õnnemängude reeglid

  2.1.1.Kasiinomänge pakub OCE, kuid kasiinomängude tarkvara pärineb erinevatelt mängutarkvara tootjatelt. Iga mängu kohta on antud mängu täpsed mängureeglid kättesaadavad mängu juhendis, mis avaneb „i“, „Info“,„?“, „Paytable“või muul moel vastavalt tähistatud nupu alt.

  2.2. Mõnes pakutavas kasiinomänguson mängijatel võimalus võita täiendavaid auhind, sest nendes mängudes lisatakse igal mängukorral osa panusest auhinnafondi (jackpot). Jackpoti võidud peab kinnitama OCE ja vastava mängu tarkvara pakkuja. Kõik sellekohased otsused, mille on teinud korraldaja ja vastava mängu tarkvara pakkuja, on lõplikud.Jackpot makstakse välja summas, mille mängutootja server jackpoti võitmise ajal jackpoti väärtusena registreeris. OCE annab endast parima tagamaks, et mängus kuvatav jackpoti väärtus oleks sama, mis mängutootja serveri oma.

  2.3. Pokkeri rahamängude ja turniiride reeglid

  2.3.1. Klubipokkeri mäng toimub mängijate vahel ja mängukorraldaja vaid protsessib kaartide jagamist ning rahalisi liikumisi mängijate vahel. Mängukorraldaja võtab selle eest teenustasu, mida turniiridel nimetatakse fee ja rahamängudes rake.

  2.3.2. Registreerides pokkeriturniirile või liitudes rahamängu lauaga kinnitab mängija, et on tutvunud ja nõustunud pokkeritarkvaras „Menu“ -> „Help“ sektsioonis kättesaadavate detailsete mängureeglitega.

  2.3.3. Kõikides pokkerimängudes kasutatakse ettenähtud mängužetoone. Turniire mängitakse rahalist väärtust mitteomavate turniirižetoonide (punktide) peale jarahamängudes mängitakse otsese rahalise väärtusega mängužetoonide (raha) peale.

  2.3.4. Ühes lauas mängivatel mängijatel on keelatud mistahes moel vahetada informatsiooni käes olevate kaartide kohta.

  2.3.5. Kokkumängukahtluse korral on OCE-lõigus ajutiselt või alaliselt keelata mängija ligipääs pokkeri mängutarkvarasse sisse logimiseks

  3. Muud tingimused

  Pretensioonid OCE internetikasiino teenuse ja mängutulemuste kohta esitatakse kirjalikult ettevõtte juhtkonnale. Esitatud pretensioonidele vastatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.